Välkommen till Haninge Brunnsborrning AB

Ett litet familjeföretag som funnits i branschen sedan 30 år tillbaka.

Offertförfrågan

Fyll i formuläret och skicka så kommer vi att kontakta dig inom kort.

Vill du komma i kontakt med oss?

Certifierad borrare

ID06

Energibrunnar

Energibrunnen tar normalt 1-2 dagar att borra beroende på borrhål/djup och vi borrar enligt Normbrunn-16.

Borrkaxet som kommer upp ur borrhålet töms antingen i en miljö-container och fraktas bort eller om du har plats på din egen tomt, då borrkaxet är väldigt mineralrikt för din trädgård att gödsla med.

Slangsättningen påbörjas med att fylla collector-slangarna med köldbärarsprit och matas ner i borrhålet. Rörgrav grävs fram till fastigheten, slangar svetsas in och det sätts miljö-lock i foderröret samt en täckbrunn med lock över hela borrhålet, arbetet tar mellan 2-4 timmar.

Vi ser till att monteringen blir komplett fram till hus, där får sedan den lokala montören ta vid eller om ni anlitat oss att utföra en helentreprenad.

Vi samarbetar med yrkeskunniga VVS-partners och el-installatörer.

Ni kommer också att erhålla en kopia på brunns- & borrprotokoll, original sänds in till SGU (Statens Geologiska Undersökning).

Vad du behöver tänka på innan Energiborrning
  • Ansök om borrtillstånd i god tid hos miljö- & hälsa i din kommun.
  • Ta reda på om det finns VA, el, teleledningar, rör mm i marken och i sådanafall märk ut dem.
  • Se till framkomligheten då minst 2,5 m bredd behövs för att komma fram med borriggen.
  • Vi behöver tillgång till ström (eluttag på 220V) och vatten (om möjligt), tex vattenslang.

Vattenbrunnar

Vattenbrunnen utförs normalt under 1 dag och vi borrar enligt Normbrunn-16.

Borrdjupet varierar beroende på vilken nivå man hittar vatten dock inte djupare än 90 m (om inte kunden har andra önskemål) och skulle inte brunnen ge den önskade vattenmängden så utförs en högtrycksspolning.

En manchett spänns fast i borrhålet, sedan pressas vatten under högt tryck genom manchetten ner i borrhålet med hjälp av en spolbil.

De befintliga sprickorna förstoras och det bildas även nya sprickor i berget, dessutom sköljs borrhålet rent på sand/partiklar som kan hindra vattenflödet i brunnen.

Högtrycksspolning kan utföras i både gamla och nya vattenbrunnar.

 

Efter borrning och ev högtrycksspolning, dimensioneras pumputrustningen beroende på borrdjup och vattenmängd. Vi använder oss av Grundfos pumpar pga hög driftsäkerhet och kvalitet.

Brunnen avslutas med ett låsbart lock ovan mark och det gör att borrhålet skyddas mot ytvatten, föroreningar mm.

Vi har en vattengaranti på 1200 dygnsliter efter högtrycksspolning.

Vill du göra en vattenanalys på din brunn så skall det göras efter ca 2 månader´s normal användning och det är miljö- & hälsa i din kommun som du kontaktar.

Ni kommer också att erhålla en kopia på brunns- & borrprotokoll, original sänds in till SGU (Statens Geologiska Undersökning).

Vad du behöver tänka på innan Brunnsborrning
  • I de flesta fall behövs inget borrtillstånd för att borra efter vatten men är du osäker kontakta miljö- & hälsa i din kommun.
  • Ta reda på om det finns VA, el, teleledningar, rör mm i marken och i sådanafall märk ut dem.
  • Se till framkomligheten då minst 2,5 m bredd behövs för att komma fram med borriggen.

Kontakta oss

Kontakt & Hitta till oss

Haninge Brunnsborrning AB

Tornbergavägen 21 A, 137 54 Tungelsta

Hasse: 070-576 89 70

hasse@haningebrunnsborrning.se

renee@haningebrunnsborrning.se